Uw dossier en Privacy

Van elke behandeling maak ik een dossier aan.

Naast contactgegevens bevat uw dossier gegevens omtrent uw medische gesteldheid.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld:

Ik ga zorgvuldig om met uw medische gegevens

Anderen hebben geen toegang tot deze gegevens

De gegevens worden niet langer bewaard dan dat uw behandeling duurt of dat wettelijk verplicht is.

Uw gegevens kunnen ook nog worden gebruikt bij het doorverwijzen of veranderen van therapeut. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Eventueel in anonieme vorm kan uw dossier besproken worden tijdens een intervisie.

Als ik om andere redenen uw gegevens wil gaan gebruiken zal ik dit eerst met u bespreken en zonder uw toestemming niet gebruiken.

Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

Bij het eerste consult zal een privacyverklaring gevraagd worden te ondertekenen, zodat u accoord gaat met het houden van uw dossier.